om www.tomola.se - Copyright

Tröj- och målvaktsmaskbilderna på www.tomola.se är tagna av Tomas Olausson.Dessa bilder får inte användas utan hans tillstånd. Om du vill använda bilderna i något sammanhang så skicka ett mejl till tomas.olausson@tomola.se och fråga. Ingenting är omöjligt!

Klubblogos är nedladdade från lagens hemsidor. I några fall har vi varit tvunga att begära tillstånd. Dessa kan vara copyright skyddade!
Vi har även fått tillstånd att ladda ner en del klubblogos från en av Zekewolf hemsidor. Tack för det!