om www.tomola.se - Design

NAVIGERING
Designen på www.tomola.se är tänkt att vara enkel, intuitiv och lättnavigerad. Jag har också försökt få nedladdningstiderna att bli så korta som möjligt. Nu finns det några sidor som är "tunga" att ladda ned. Men eftersom www.tomola.se är en webbplats konstruerad för att visa bilder och att dessa bilder måste ha en någorlunda kvalitet, så är det oundvikligt.

BILDER
Bilderna är bearbetade i ADOBE PHOTOSHOP.

JAVASCRIPT
Används på www.tomola.se. Dels i menyn men även på andra sidor.

CSS
Cascade Style Sheeting används för att underlätta underhållet på www.tomola.se. Nu fungerar inte alla CSS-taggar i de vanligaste webbläsarna, utan de som vi använder fungerar i Internet Explorer.
Läs mer om detta i - Om www.tomola.se - Plug-Ins.